Još samo jedan korak!

Prijavite se na newsletter Slavice Squire i preuzmite

BESPLATNO PDF materijale

Pregled zadataka iPlus-minus lista 

za treću lekciju Online programa ličnog prosperiteta

.